Het komt steeds vaker voor dat dierenartsen aansprakelijk worden gesteld. In de meeste gevallen wordt de klacht ongegrond verklaard of de eis bij de rechter afgewezen. Voor de klager/eiser een slechte uitkomst maar helaas ook voor de dierenarts. Vanwege de klacht heeft hij zijn verzekeraar moeten inschakelen en gaat zijn jaarlijkse premie omhoog, óók wanneer hij de zaak wint.

Niemand is gebaat bij een wildgroei aan aansprakelijkheidsstellingen en tuchtzaken. Het is slecht voor het vertrouwen en daar bent u als paardeneigenaar ook niet bij gebaat.

Zowel voor dierenarts als opdrachtgever geldt daarom: Maak van te voren duidelijke afspraken! De opdracht en verwachtingen over en weer moeten helder zijn. Volgens ons is daar veel winst mee te behalen voor zowel de opdrachtgever als de dierenarts. Wij adviseren u graag,

Dat neemt niet weg dat er natuurlijk redenen kunnen zijn voor een opdrachtgever om een dierenarts aan te spreken. Bijvoorbeeld als er bij de keuring een gebrek over het hoofd is gezien, of wanneer er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van het paard.

Procederen moet nooit het uitgangspunt zijn. Wij trachten daarom altijd in eerste instantie in overleg met partijen en hun advocaten tot overeenstemming te komen. Wanneer dit niet lukt zullen wij een procedure echter niet schuwen. Het belang van de cliënt staat altijd voorop.

Bij VanToorn Hippisch staan wij zowel dierenartsen als paardeneigenaren/opdrachtgevers bij. Juist daardoor zijn wij goed in staat een zaak van alle kanten te belichten.

Een klacht tegen een paardenarts kan worden ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege (VTC). Dit is een bij wet ingesteld onafhankelijk tuchtcollege. Er is in Nederland één Veterinair Tuchtcollege en één Veterinair Beroepscollege, beide gevestigd te Den Haag.

Wanneer u tijdig juridisch advies inwint kunt u problemen in de toekomst voorkomen. Wij adviseren u graag!