Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn vaak zeer kostbaar.  Mediation kan een goed alternatief zijn. Samen met een neutrale mediator gaat u in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen.

Vaak zijn twee of drie gesprekken voldoende mits beide partijen de wil hebben om er samen uit te komen. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Wat in het kader van de Mediation is besproken mag niet aan de rechter worden voorgelegd. Mocht blijken dat een regeling in der minne niet mogelijk is, dan kunt u altijd nog besluiten om een procedure aan te spannen.

Annemarie van Toorn is behalve advocaat ook een ervaren mediator. Gesprekken kunnen plaatsvinden op het kantoor in Bergen op Zoom maar indien gewenst ook op andere locaties.

Heeft u vragen over Mediation of wenst u een afspraak te maken? Neem vrijblijvend contact op via vantoorn@vantoornhippisch.nl of via telefoon 0031 (0)10-8209602.