Procederen mag nooit het uitgangspunt zijn, zeker niet wanneer het over paarden gaat. Procedures duren vaak lang, zijn kostbaar en de risico’s zijn groot. Daarom zullen wij altijd eerst proberen om in overleg met de andere partijen en hun advocaten tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt en er moet toch geprocedeerd worden dan moet het ook goed gebeuren. Het belang van onze cliënt staat altijd voorop.

Wij geven u juridisch advies, bepalen samen met u de strategie en staan u ter zitting bij. Wij zijn tevens bekwaam in het voeren van grensoverschrijdende procedures in internationale kwesties.

Consumentenrecht

Wanneer u beroepsmatig paarden verkoopt aan consumenten dient u er rekening mee te houden dat er sprake is van consumentenkoop. Dit zijn dwingendrechtelijke regels die grote gevolgen kunnen hebben wanneer de koper de koop wenst te ontbinden. Het heeft o.a. gevolgen voor de bewijslastverdeling. Vaak bepalend voor het resultaat van een procedure. Wij informeren u er graag over.

Neem contact met ons op

Met twintig jaar proceservaring in zeer uiteenlopende procedures bij een groot aantal verschillende rechtbanken en instanties kunt u ervan verzekerd zijn dat wij het maximaal haalbare voor u zullen bereiken.

Wij kennen het klappen van de zweep!