Hippisch recht is onze niche. Ten onrechte wordt wel gesuggereerd dat het geen apart rechtsgebied is. Dit is niet juist. Hippisch recht is dat wel degelijk en vereist van de advocaat gedegen kennis van paarden, de paardenwereld en het vakjargon.

Een paard is volgens de Wet geen zaak maar het goederenrecht is er wel op van toepassing. Dat betekent dat het paard als een roerende zaak wordt aangemerkt, maar het paard is een levend wezen, met andere gebruiksdoelen en met andere risico’s. Bij het opstellen van een koopovereenkomst moet daar rekening mee gehouden worden.

Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opstellen van stallingsovereenkomsten en trainingsovereenkomsten. Hoe kun je als stalhouder je aansprakelijkheid beperken voor als er wat met het paard gebeurt of als het paard schade veroorzaakt? Hoe kun je voorkomen dat je met een paard op stal blijft zitten waarvoor niet meer betaald wordt?

Wanneer je een paard in training neemt voor iemand anders ben je als houder/bezitter  (mede) aansprakelijk voor eventuele schade die het paard veroorzaakt. Ben je je hiervan voldoende bewust en wat spreek je hierover af met de eigenaar van het paard? Wat zijn de afspraken als de trainingsdoelen niet worden bereikt of  wanneer het paard geblesseerd raakt? Wij wijzen u op de risico’s en met een goed contract sluiten wij deze zoveel als mogelijk voor u uit.

Beslag leggen is in Nederland relatief eenvoudig. Beslag leggen op een paard is misschien juridisch eenvoudig te realiseren maar de gevolgen ervan kunnen zeer verstrekkend zijn.

Hippisch recht is een specialisme. Bij VanToorn Hippisch bent u verzekerd van goed advies en bijstand door een ervaren en gespecialiseerd advocaat.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

  • Het opstellen en beoordelen van contracten
  • Procedures bij Rechtbank en Gerechtshoven
  • Tuchtzaken
  • Zaken betreffende Aansprakelijkheid/letselschade