Hippische rechters, een gewenst specialisme?

De advocatuur lijkt het Hippisch recht inmiddels steeds meer te omarmen. Net als ik zijn er meerdere advocaten die van hun passie hun werk hebben gemaakt en zich specialiseren op het gebied van het hippisch recht. Nu de rechtspraak nog.

Onlangs sprak ik een kantonrechter en vroeg hem of er binnen zijn rechtbank ook rechters waren die het Hippisch recht als specialisme hadden. Dat was niet zo zei hij. Als er een paardenzaak behandeld moet worden is er altijd die ene griffier die gevraagd wordt de rechter bij te staan ter zitting aangezien de griffier zelf ook paard rijdt.

Als advocaat sta ik niet alleen cliënten bij  in hippische zaken. Een van mijn andere specialisaties is het (internationaal) familierecht en onderdeel daarvan zijn kinderontvoeringszaken. In deze zaken is het van zeer groot belang dat er snel kan worden geschakeld. Een snelle rechterlijke beslissing over het lot van deze kinderen is noodzakelijk. In Nederland is de rechtbank Den Haag aangewezen om bij uitsluiting van de andere rechtbanken over deze zaken te beslissen. Bij de rechtbank Den Haag zijn hiervoor gespecialiseerde rechters aangesteld met grote kennis van kinderontvoeringszaken. Vaste termijnen bepalen de procedures. Binnen zes weken volgt een beslissing van de rechtbank.

Het zou naar mijn mening goed zijn als dit ook in hippische zaken wordt toegepast. Paarden zijn levende dieren en de risico’s en kosten zijn hoog.

Daarom dit pleidooi voor een specifieke rechtbank in Nederland waar hippische zaken kunnen worden aangebracht. Waar gespecialiseerde rechters zijn aangesteld en waarin strakke termijnen worden gehanteerd om procedures te verkorten. Ook in hippische zaken is het immers veelal van belang dat er snel wordt beslist.