Het kantoor

U zoekt een advocaat die de paardenwereld en het vakjargon kent.

Van Toorn Hippisch recht maakt onderdeel uit van VanToorn Legal. Een gespecialiseerd advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam met een tweede spreeklocatie in Bergen op Zoom. Het kantoor is kleinschalig waardoor u verzekerd bent van zeer persoonlijke aandacht voor uw zaak.

Advocaat Annemarie van Toorn kan bogen op ruim twintig jaar ervaring als (proces)advocaat en meer dan dertig jaar ervaring als (wedstrijd)ruiter.

Lees verder

Hippisch recht

Hippisch recht is onze niche. Ten onrechte wordt wel gesuggereerd dat het geen apart rechtsgebied is. Dit is niet juist. Hippisch recht is wel degelijk een apart rechtsgebied en vereist van de advocaat gedegen kennis van paarden, de paardenwereld en het vakjargon.

Procesrecht

Procederen mag nooit het uitgangspunt zijn, zeker niet wanneer het over paarden gaat. Procedures duren vaak lang, zijn kostbaar en de risico’s zijn groot. Daarom zullen wij altijd eerst proberen om in overleg met de andere partijen en hun advocaten tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt en er moet toch geprocedeerd worden dan moet het ook goed gebeuren. Het belang van onze cliënt staat altijd voorop.

Internationaal

Een van onze expertises is het internationaal (privaat)recht. Bij het aangaan en opstellen van internationale overeenkomsten dient altijd rekening gehouden te worden met regels van internationaal privaatrecht, verdragen en Europese verordeningen. Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing? Ook bij het beoordelen van contracten dient hiermee rekening te worden gehouden en is kennis van internationaal recht van zeer groot belang.

Mediation

Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn vaak zeer kostbaar. Mediation kan een goed alternatief zijn. Samen met een neutrale mediator gaat u in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen.

Tuchtrecht

Onlangs hadden wij contact met een paardenarts na een aankoopkeuring. Hij vertelde dat het steeds vaker voorkomt dat dierenartsen aansprakelijk worden gesteld. In de meeste gevallen wordt de klacht ongegrond verklaard of de eis bij de rechter afgewezen. Voor de klager/eiser een slechte uitkomst maar helaas ook voor de dierenarts. Vanwege de klacht heeft hij zijn verzekeraar moeten inschakelen en gaat zijn jaarlijkse premie omhoog, óók wanneer hij de zaak wint. Nog even en het zou volgens de paardenarts onbetaalbaar of zelfs onmogelijk worden om je als dierenarts te verzekeren.

Hippisch recht

Hippisch recht is onze niche. Ten onrechte wordt wel gesuggereerd dat het geen apart rechtsgebied is. Dit is niet juist. Hippisch recht is wel degelijk een apart rechtsgebied en vereist van de advocaat gedegen kennis van paarden, de paardenwereld en het vakjargon.

Lees verder

Procesrecht

Procederen mag nooit het uitgangspunt zijn, zeker niet wanneer het over paarden gaat. Procedures duren vaak lang, zijn kostbaar en de risico’s zijn groot. Daarom zullen wij altijd eerst proberen om in overleg met de andere partijen en hun advocaten tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt en er moet toch geprocedeerd worden dan moet het ook goed gebeuren. Het belang van onze cliënt staat altijd voorop.

Lees verder

Internationaal

Een van onze expertises is het internationaal (privaat)recht. Bij het aangaan en opstellen van internationale overeenkomsten dient altijd rekening gehouden te worden met regels van internationaal privaatrecht, verdragen en Europese verordeningen. Welke rechter is bevoegd? Welk recht is van toepassing? Ook bij het beoordelen van contracten dient hiermee rekening te worden gehouden en is kennis van internationaal recht van zeer groot belang.

Lees verder

Mediation

Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn vaak zeer kostbaar. Mediation kan een goed alternatief zijn. Samen met een neutrale mediator gaat u in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen.

Lees verder

Tuchtrecht

Onlangs hadden wij contact met een paardenarts na een aankoopkeuring. Hij vertelde dat het steeds vaker voorkomt dat dierenartsen aansprakelijk worden gesteld. In de meeste gevallen wordt de klacht ongegrond verklaard of de eis bij de rechter afgewezen. Voor de klager/eiser een slechte uitkomst maar helaas ook voor de dierenarts. Vanwege de klacht heeft hij zijn verzekeraar moeten inschakelen en gaat zijn jaarlijkse premie omhoog, óók wanneer hij de zaak wint. Nog even en het zou volgens de paardenarts onbetaalbaar of zelfs onmogelijk worden om je als dierenarts te verzekeren.

Lees verder